Αστρολογία είναι η προβολή της συνείδησής μας στη φυσική πραγματικότητα, βασισμένη στα αρχέτυπα που την απαρτίζουν.

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως το σύμπαν δεν “χτίζει” το νόημα αυτών των αρχετύπων τη στιγμή που γεννιόμαστε, αλλά λειτουργεί μόνο ως καθρέφτης που αντανακλά την ακριβή εικόνα της ίδιας μας της συνείδησης.
Αυτό σημαίνει πως μέσω της Αστρολογίας αντανακλάται η προσωπική και μέρος της συλλογικής συνείδησης μας. Αντανακλάται, δεν προκαλείται όπως πολλοί πιστεύουν και σε αυτό το σημείο υπάρχει παραποίηση της έννοιας της Αστρολογίας. 

Μέσα από τον προσωπικό χάρτη μπορούμε να κατανοήσουμε τα αρχέτυπα της κάθε ψυχής, να δημιουργήσουμε ερμηνείες δίνοντας την δυνατότητα να αποφασίσεις εσύ σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις, δεν λειτουργούμε ως μάντεις, δεν κάνουμε προβολές, ούτε αποφασίζουμε για σένα.

Σε ένα γενέθλιο ωροσκόπιο οι πλανήτες συμβολίζουν τις διαφορετικές διαστάσεις της ανθρώπινης ψυχής, αντανακλούν τις συμπεριφορές, τις τάσεις και τις συνήθειες που έχουμε.
Τα ζώδια περιγράφουν το πώς οι πλανήτες εκφράζουν τις αρχές τους, πώς χρωματίζουν αυτές τις συμπεριφορές και τα σπίτια (οίκοι) συμβολίζουν τον κόσμο που ζούμε μέσα, τους ανθρώπους, τα μέρη και τα πράγματα τα οποία αλληλεπιδρούν με μας.

Τα τέσσερα σημεία του ωροσκοπίου με απλά λόγια, ο λεγόμενος σταυρός της ενσάρκωσης είναι τα κανάλια τα οποία οι πλανήτες βρίσκουν έκφραση έξω στον κόσμο.

Η πολικότητα, τα στοιχεία και η λειτουργία τους είναι η έκφραση και οι διαθέσεις των παραγόντων του ωροσκοπίου. Είναι το background του ωροσκοπίου και είναι σημαντικά όχι μόνο γιατί είναι το εξώφυλλο του βιβλίου της ψυχής αλλά γιατί μας βοηθά να αξιολογήσουμε σωστά τις προσδοκίες που έχεις και πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορούμε να καθιερώσουμε μια ανάλυση και συνεδρία.

Η αστρολογία είναι το εργαλείο που μας βοηθά να καταλάβουμε από πού προέρχονται οι έννοιες που αποδίδουμε ο καθένας ξεχωριστά, είτε από συνειδητές είτε από ασυνείδητες πεποιθήσεις. Λέγοντας ασυνείδητες εννοούμε τις πεποιθήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι αντανάκλαση των πεποιθήσεων των γονιών μας.