Αυτογνωσία μέσω της επιστημονικής σύνθεσης
Ψυχοθεραπείας & Αστρολογίας.

Τι είναι το Αστρικό Ψυχόγραμμα;

Το Αστρικό Ψυχόγραμμα είναι μία μέθοδος, η οποία συνδυάζει τις επιστήμες της Αστρολογίας και της Ψυχοθεραπείας με στόχο, τόσο την αυτογνωσία σε ψυχικό επίπεδο, όσο και την εγκυρότερη πρόβλεψη σε οποιοδήποτε θέμα.

Εισαγωγή στο Αστρικό Ψυχόγραμμα

Συνειδητότητα – Πρόβλεψη – Δράση

Επιστημονικό υπόβαθρο

Η επιστήμη της Ψυχοθεραπείας έχει διάφορες θεωρίες για την δημιουργία της ανθρώπινης Ψυχοδομής. 

Δύο βασικές είναι: 
α) η διαδραστική συναισθηματική σχέση με τους γονείς, και
β) η ενδοβολή των αντικειμενοτρόπων σχέσεων.

Η πρώτη αναφέρει ότι η ανθρώπινη Ψυχοδομή δημιουργείται λόγω της διαδραστικής συναισθηματικής σχέσης, την οποία έχει το άτομο (έμβρυο – νεογέννητο – νήπιο) με τα άτομα – αντικείμενα, τα οποία το περιβάλλουν (γονείς), από την στιγμή της εισόδου του ως έμβρυο στην μήτρα της μαμάς του (σύλληψη) και έως τα 3 έτη της ζωής του (ελάχιστες επιπλέον επιρροές έως το 6ο έτος του). Κυρίαρχο αντικείμενο για το υποδιάστημα από την σύλληψη του ατόμου έως και τους πρώτους 9 μήνες της αερόβιας ζωής του είναι η μαμά, διότι ο μπαμπάς αυτήν την περίοδο δρα επικουρικά, δηλαδή στηρίζει την μαμά, ώστε αυτή να επιτελέσει ορθά το έργο της φροντίδας.

Η δεύτερη θεωρία για την δημιουργία της ανθρώπινης Ψυχοδομής αναφέρει ότι το άτομο ενδοβάλλει (ενσωματώνει – οικειοποιείται – προσαρτά) τον ψυχισμό των γονιών του, το άθροισμα των οποίων (ψυχισμοί γονιών) απαρτίζει τον ψυχισμό του ατόμου.

Αμφότερες πρεσβεύουν ότι το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός συναισθηματικού – ψυχικού σεναρίου, το οποίο το άτομο επαναλαμβάνει (αναβιώνει) σε όλη την υπόλοιπη ζωή του με διαφορετικά εξωτερικά ερεθίσματα.

Η επιστήμη της Αστρολογίας, μέσω του γενέθλιου χάρτη, δύναται να παρέχει πληροφόρηση και στα δύο πεδία (Ψυχοδομή των γονέων και συνθήκες τις οποίες βίωσε το άτομο στην κύηση του και έως τα έξι του χρόνια) με αποτέλεσμα να είναι εφικτό να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για το συναισθηματικό σενάριο, το οποίο επαναλαμβάνει σε όλη του την ζωή το οποιοδήποτε άτομο.

Σε επίπεδο πρόβλεψης, η Αστρολογία παρουσιάζει τις ενεργειακές ροές, οι οποίες επηρεάζουν το άτομο, δηλαδή ιχνηλατεί τάσεις γεγονότων ή ψυχικών φορτίσεων, τα οποία θα βιώσει.

Συνδυάζοντας το εξατομικευμένο συναισθηματικό σενάριο με τις ενεργειακές ροές, μπορούμε να ιχνηλατήσουμε ανάμεσα από τις τάσεις μια ακριβέστερη εικόνα του γεγονότος, το οποίο θα βιώσει το άτομο, έτσι ώστε να επαναλάβει το σενάριο του, με αποτέλεσμα να μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένη πρόβλεψη για οποιοδήποτε θέμα.

Παράδειγμα Αστρικού Ψυχογράμματος σε συγκεκριμένη ερώτηση ενδιαφερόμενου για ένα επαγγελματικό του θέμα.

Ψευδώνυμο ενδιαφερόμενου: Φίλιππος

Ο γενέθλιος χάρτης του Φίλιππου και η ημέρα της συνεδρίας του.

ΑΣΤΡΙΚΟ ΨΥΧΟΓΡΑΜΜΑ του Φίλιππου και η απάντηση στο ερώτημά του.

 Ερώτημα: Μου έγινε μία πρόταση για να ανοίξω ένα κατάστημα στο  Abu Dhabi Mall με φαρμακευτικά καλλυντικά της Ελλάδας και πρέπει να απαντήσω έως το τέλος του έτους. Επειδή το ποσόν το οποίο πρέπει να επενδύσω είναι μεγάλο, θα ήθελα να γνωρίζω εάν είναι μία συμφέρουσα πρόταση;

********** 

Το πρώτο βήμα είναι να συνθέσουμε το συναισθηματικό σενάριο του Φίλιππου μέσα από τα αστρολογικά μας δεδομένα. Δηλαδή θα κοιτάξουμε στον χάρτη του, τα χαρακτηριστικά της μαμάς του και του μπαμπά του. Πιο συγκεκριμένα την έννοια της φροντίδας, που προέρχεται από την μαμά και της στήριξης που προέρχεται από τον μπαμπά. 

**********

Ψυχοθεραπευτικά η φροντίδα είναι αρχετυπική μητρική λειτουργία. <<Ο Φίλιππος έχει βιώσει απόρριψη ως έμβρυο, δηλαδή η μητέρα του δεν ήθελε να μείνει έγκυος>>.

Αστρολογική τεκμηρίωση

Η σύνοδος Σελήνης / Κρόνου στον χάρτη του δείχνει ύπαρξη συναισθημάτων περιορισμού, απόρριψης, απογοήτευσης και ατροφίας στην έκφραση των συναισθημάτων του Φίλιππου (ψυχοθεραπευτικά απόδειξη ενδομήτριου τραύματος) και η σύνοδος Σελήνης / Μεσουρανήματος (Ιεραρχικό αποτύπωμα της μητέρας) φανερώνει την δυνατή δυναμική τους.

Η σύνοδος Σελήνης / Μεσουρανήματος στον χάρτη του Φίλιππου ενισχύει την συναισθηματική παρουσία την μητέρας (ψυχοθεραπευτικά στην συγκεκριμένη περίπτωση απορριπτική, αστρολογικά λόγω της όψης Σελήνης / Κρόνου).

Η σύνοδος Σελήνης / Μεσουρανήματος είναι μια σημαντική όψη στο συναισθηματικό σενάριο του Φιλίππου και μας δείχνει ένα βαθύ ενστικτώδη δεσμό (ψυχοθεραπευτικά ζωής ή θανάτου), ο οποίος ίσως τον σπρώχνει ασυνείδητα να αισθάνεται την ζωή της μητέρας του ως δική του (ψυχοθεραπευτικά εάν χαθεί η μήτρα/μαμά, θα χαθώ και εγώ).

 Το Μεσουράνημα του Φιλίππου είναι στον Ταύρο (κυβερνήτης Αφροδίτη). Η σύνοδος Αφροδίτης / Μεσουρανήματος υποδεικνύει ότι οι εμπειρίες της μαμάς του πιθανά βιώνονται έντονα από τον ίδιο (ψυχοθεραπευτικά ακόμη μία επιβεβαίωση της δυνατής συναισθηματικής φόρτισης του Φιλίππου). Η μητέρα δείχνει να είναι παρούσα στην συναισθηματική ψυχοσύνθεση και στις ρίζες της συνήθους ζωής του Φιλίππου και πιθανά υποδεικνύει ότι η υπομονή, η διεκδίκηση προσωπικών αξιών και η δημιουργία πεποιθήσεων για να αποκτηθεί επαρκής αίσθηση ασφάλειας υλικής και συναισθηματικής είναι από τα κυρίαρχα αποτυπώματα της μητέρας του στο συναισθηματικό του σενάριο (Μεσουράνημα στον Ταύρο) (ψυχοθεραπευτικά φανερώνει την περίοδο υπομονής, αβεβαιότητας [φόβος θανάτου] και διεκδίκησης μιας αίσθησης ασφάλειας, έως ότου η μητέρα αποφασίσει ότι θα τον κρατήσει και θα ολοκληρώσει τη κύηση).

Η Σελήνη στον Κριό παραπέμπει σε εικόνα της μητέρας ως έναν άνθρωπο που τείνει να θέλει να εκφράσει τα συναισθήματα της παρορμητικά και αφιλτράριστα και άρα νοιώθει την κύηση περιοριστική.

Η σύνοδος με τον Κρόνο βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτή την παρορμητική ανάγκη για έκφραση (ψυχοθεραπευτικά εξωτερικοί παράγοντες πχ θρησκευτικοί λόγοι).

Η εικόνα της μητέρας του Φιλίππου μέσα από τον κυβερνήτη του Μεσουρανήματός του στον Ταύρο (κυβερνήτης Αφροδίτη, ανάδρομη στον Κριό στον 9ο οίκο), δείχνει να είναι μια γυναίκα σε ασυνείδητη εσωτερική υπερδιέγερση, η οποία την οδηγεί να βρίσκεται σε διαρκή ανησυχία, επηρεάζοντας τόσο τον δικό της ψυχισμό, όσο και του Φιλίππου (ψυχοθεραπευτικά αφενός λόγω της ενδομήτρια απόρριψης όσο και λόγω ενδοβολής του ψυχισμού της μητέρας του). Οι διαρκείς εναλλαγές της διάθεσης της μητέρας του, από τον ενθουσιασμό στην απογοήτευση (ποιότητες Κριού) δεν φαίνεται να του δίνουν σταθερότητα (ποιότητες Ταύρου). Η ενστικτώδης αντίδραση στα γεγονότα φαίνεται να επισκιάζει την αρμονική ισορροπημένη ενήλικη έκφραση/συμπεριφορά, μια εμπειρία που εισπράττει από την μητέρα του και δεν φαίνεται να την “αφομοιώνει” με ευκολία το υπόλοιπο ωροσκόπιο του, με αποτέλεσμα να έχει τάσεις απόσυρσης (Ήλιος στην 29η μοίρα στους Ιχθύες σύνοδος Χείρωνα).

Τα συναισθήματα τα οποία βίωνε στην ενδομήτρια ζωή του, δηλαδή ο φόβος απόρριψης (Σελήνη στον Κριό σύνοδος Κρόνο), το ενδεχόμενο να έρθει δεύτερος στα εγχειρήματα του (Κρόνος στον Κριό) ή/και να μην καταφέρει να τα φέρει εις πέρας (ψυχοθεραπευτικά, να μην ολοκληρωθεί η κύηση), καθώς επίσης η στασιμότητα την ενδομήτριας ζωής, πιθανά τον οδηγούν να θυμώνει και να δυσανασχετεί με εκείνους οι οποίοι παίρνουν το ρίσκο να εκφράσουν με ειλικρίνεια τις επιθυμίες τους (Αφροδίτη στον Κριό σύνοδος Κρόνος) και τα συναισθήματά τους (Σελήνη στον Κριό σύνοδος Κρόνος).

Οποιαδήποτε συνεργασία ή προσωπική σχέση (ψυχοθεραπευτικά παλινδρόμηση στο ενδομήτριο τραύμα) μπαίνει στο μικροσκόπιο γιατί φαίνεται ότι παντού καραδοκεί ο κίνδυνος (σύνοδος Αφροδίτης/ Κρόνου στον Κριό), κάτι που ο Φίλιππος πιθανά να το βιώνει με συγκρούσεις (Άρης κυβερνήτης του Κριού ενάμιση τετράγωνο με Αφροδίτη) (ψυχοθεραπευτικά, λόγω του απωθημένου μίσους προς την μαμά, η οποία τον απέρριψε ως έμβρυο).

**********

Ψυχοθεραπευτικά η στήριξη είναι αρχετυπική πατρική λειτουργία. <<Ο Φίλιππος έχει βιώσει τον πατέρα του αφενός απόμακρο λόγω φόβου συναισθηματικού χειρισμού του από το παιδί του, αφετέρου με θηλυκή δράση, δηλαδή περισσότερο φροντιστικό από ότι στηρικτικό >>.

Αστρολογική τεκμηρίωση

 Η ακμή του 4ου οίκου στον χάρτη του Φιλίππου είναι στον Σκορπιό υποδεικνύοντας πως με την παρουσία του πατέρα και κάτω από την εμφανή πατρική εξωτερική σκληρότητα -κέλυφος Σκορπιού- (ψυχοθεραπευτικά φόβος του μπαμπά ότι το παιδί θα τον χειριστεί συναισθηματικά), ο Φίλιππος έχει βιώσει μια δυνατή/ισχυρή αγκαλιά από τον μπαμπά του (ψυχοθεραπευτικά, ίσως, ο μπαμπάς να ήταν ένας από τους λόγους που κράτησε η μαμά το παιδί).

Ο Ποσειδώνας στον 4ο οίκο τρίγωνο με τον Ήλιο στους Ιχθύες (ο Ποσειδώνας είναι κυβερνήτης του 9ου οίκου και ο Ήλιος είναι στον 9ο οίκο) δηλώνουν πως πιθανά υπάρχουν βαθύτερα συναισθήματα προς τον πατέρα (ψυχοθεραπευτικά προβολή μαμάς στον μπαμπά, όμως η φροντίδα δεν μπορεί να είναι βαθιά γιατί είναι πατρική και έστω κι αν είναι ισχυρή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την μητρική). Μια φιγούρα που φαίνεται να είναι εξιδανικευμένη από τον Φίλιππο αν και απροσπέλαστη (δηλαδή, ψυχοθεραπευτικά, δεν επιτελεί τον σκοπό της ο οποίος είναι η [πατρική] στήριξη).

Επίσης ο πατέρας του μοιάζει να είναι μια Ποσειδώνια φιγούρα, το οποίο δηλώνει ότι είναι συχνά απών με κάποιον τρόπο και η αντίθεση Ήλιου / Ουρανού στον χάρτη του ενισχύει το αστρολογικό σενάριο της απουσίας του.

Από τη θέση του Ήλιου (κυβερνήτης του χάρτη) στην 29η μοίρα στους Ιχθύες, τη σύνοδο Ήλιου / Βόρειου Δεσμού και Ήλιου / Χείρωνα στον 9ο οίκο και την αντίθεση Ήλιου / Δία (ο Δίας είναι συγκυβερνήτης του 9ου οίκου) θα μπορούσαμε να δούμε πως ο Φίλιππος:

Βιώνει τον πατέρα του ως έναν πληγωμένο άνθρωπο, ο οποίος πέρασε δύσκολα μαθήματα στην ζωή του, προσπαθώντας, να εδραιώσει την ταυτότητά και την ισχύ/δύναμη/υπόσταση του στον κόσμο. Είναι πιθανό στην πορεία της ζωής του, ο Φίλιππος να προβληματίζεται με τις επιλογές που έχει κάνει και να αναρωτιέται αν είναι στον σωστό δρόμο και να παίρνει σημαντικά μαθήματα από τη σχέση του με τον πατέρα του, στην προσπάθεια του να δημιουργήσει μια σαφή εικόνα για εκείνον και κατ’ επέκταση να βρει το κλειδί, το νόημα της ύπαρξης του ίδιου.

Υπάρχει μια πλευρά στον πατέρα του, όπως και στον ίδιο, η οποία είναι επεκτατική (ποιότητα Δία). Η αναζήτηση των ριζών του πέρα από τα σύνορα της χώρας του και η ανάγκη του για ταξίδια, μπορεί να είναι μια πρόκληση για τον Φίλιππο, γιατί ασυνείδητα νιώθει πως ανακαλύπτοντας νέους ορίζοντες, η πληροφορία και η γνώση που θα κερδίσει με αυτόν τον τρόπο, θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει τα διλήμματα τα οποία προκύπτουν καθημερινά στην ζωή του, να βρει την ταυτότητά του και τον σκοπό της ζωής του.

(Ψυχοθεραπευτικά ο Φίλιππος νοιώθει αστήρικτος στην ζωή του. Πηγαίνει σε κάποιο αντικείμενο για να λάβει στήριξη, όμως αυτό αρχικά είναι απόμακρο. Εκείνος το δικαιολογεί [ο ενδοβλημένος πατέρας είναι πληγωμένος και έχει περάσει δύσκολα μαθήματα στην ζωή του] και στην πορεία το μεταστρέφει με το να επεκτείνει/μεγεθύνει σε ψυχικό επίπεδο τις φροντιστικές του δράσεις προς το αντικείμενο [λόγω της πεποίθησης από τον ενδοβλημένο πατέρα, ότι ο μπαμπάς είναι φροντιστικός]. Στο τέλος όμως, το αντικείμενο δεν τον στηρίζει αλλά τον φροντίζει επιφανειακά).

**********

Συναισθηματικό Σενάριο

Φόβος θανάτου λόγω απόρριψης (ψυχοθεραπευτικά αυτό είναι το ενδομήτριο τραύμα).

Διακαής ανάγκη για φροντίδα, η οποία οδηγεί πάντα στην απόρριψη (ψυχοθεραπευτικά αυτό είναι το σχίσμα).

Μεγάλη επιθυμία για στήριξη, η οποία οδηγεί σε επιφανειακή φροντίδα και απώλεια στήριξης (ψυχοθεραπευτικά αυτή είναι η ενδοβολή πατέρα).

********** 

Απάντηση Αστρικού Ψυχογράμματος

 Από τις διελεύσεις 2019-2020 έχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Η διέλευση Κρόνου τελευταίο τετράγωνο στη γενέθλια θέση του υποδηλώνει ότι αυτή είναι μια περίοδος πολύ σημαντική για τον Φίλιππο. Η ανασφάλεια για το μέλλον, ο φόβος και η αμηχανία είναι έντονα γιατί έρχεται αντιμέτωπος με διλήμματα και την ανάγκη να αξιολογήσει ξανά την κατεύθυνση την οποία χρειάζεται να ακολουθήσει από δω και πέρα στην καθημερινή του ζωή. <Που πηγαίνει; ποια είναι η νέα κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει από εδώ και πέρα στην ζωή του; Τι θα κάνει>

 Η επιστροφή του Χείρωνα στη γενέθλιά του θέση γεννά ερωτήματα όπως «τι θα κάνω στο τελευταίο αυτό κομμάτι της ζωής μου;» και μπορεί να αισθάνεται ότι «αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία» και αυτός πιθανά να είναι ο λόγος της ερώτησης του. 

 Η πρόταση που του έγινε θα μπορούσε να σκεφτεί πως είναι ιδανική γιατί είναι αλήθεια πως η διέλευση Κρόνου τετράγωνο Κρόνο θα μπορούσε να σηματοδοτεί απελευθέρωση ευθυνών ή αλλαγή θέσης εργασίας επεκτείνοντας την δημιουργική του δυναμική. 

Όμως, την ίδια χρονική φάση της ζωής του η διέλευση Κρόνου τετράγωνο γενέθλια Σελήνη και Αφροδίτη κινητοποιούν τις γενέθλιες όψεις των συνόδων Κρόνου / Σελήνης και Κρόνου / Αφροδίτης, οπότε όσο φιλόδοξη και αν νοιώθει ο ίδιος ότι είναι (γενέθλια σύνοδος Κρόνου / Μεσουρανήματος)  η πρόταση που του έγινε, δεν φαίνεται να είναι η ιδανική για εκείνον.

Πιθανά, η διέλευση του Κρόνου με κέντρο εκείνον ζητά να έρθει σε επαφή με μια περισσότερο φιλοσοφική υπόσταση αντί να κάνει νέα εργασιακά ξεκινήματα.

 Με τα ανωτέρω αστρολογικά δεδομένα δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος του Φιλίππου, όμως εάν συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα με το συναισθηματικό του σενάριο θα του δίναμε την ακόλουθη απάντηση:

 Η πρόταση, αν και νιώθεις ότι είναι ιδανική και σκέπτεσαι ότι θα σε απαλλάξει από τωρινές ευθύνες και διλήμματα που δεν τα αντέχεις, εντούτοις δεν είναι τόσο ιδανική όσο πιστεύεις.

Εάν έχεις σκοπό να πας εκεί και να έχεις οφέλη χωρίς κόπο, θα αποτύχεις.

Εάν πας εκεί και είσαι προετοιμασμένος ότι θα παλέψεις με πολλές αντιξοότητες (απορρίψεις και ματαιώσεις), τότε υπάρχει περίπτωση να γεννηθείς σε μία καινούργια ζωή, η οποία, ενώ θα απαιτεί από εσένα διαρκή υπευθυνότητα, εντούτοις θα σου παρέχει αίσθηση αυτάρκειας.

Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολα και εγκλωβιστικά εκεί, αλλά εάν αντέχεις τις διαρκείς απορρίψεις και ματαιώσεις, όταν τις ξεπερνάς θα νιώθεις απελευθερωμένος με ενήλικη χαρά.

Πρακτικά δεν είναι ορθό να ενδώσεις τώρα. Απόδειξε πρώτα στον εαυτό σου, εδώ στην πατρίδα σου, ότι αντέχεις τις δυσκολίες (απορρίψεις και ματαιώσεις) από τους τωρινούς συνεργάτες σου. Όσα εμπόδια και εάν αυτοί σου βάζουν, εσύ πρέπει να παραμένεις σταθερός στον στόχο σου. Εάν έχεις επιτύχει αυτήν την απόδειξη εδώ και πας εκεί (δηλαδή νέα γέννα σε καινούργιο τόπο), σίγουρα θα αναβιώσεις την περίοδο κύησης σου από εξωτερικά γεγονότα, ωστόσο εάν το αντέξεις (όπως το άντεξες στην πατρίδα σου), και παραμένεις σταθερός στον στόχο σου, τότε θα μπορούσες εκεί να έχεις επιτυχία (και οικονομική) βασισμένη πάντα στον μόχθο. Εάν δεν μοχθήσεις ή εάν δεν αντέξεις τις αντιξοότητες (απορρίψεις και ματαιώσεις) θα αποτύχεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ