Προσφέρουμε πλήρη αυτογνωσία σε ψυχικό επίπεδο, αλλά και απαντήσεις για οποιοδήποτε θέμα, τόσο μέσω ομαδικών εργαστηρίων,όσο και μέσω ατομικών συνεδριών.

Είδη υπηρεσιών


Ατομικές συνεδρίες

Οι ατομικές συνεδρίες γίνονται δια ζώσης, μέσω βιντεοκλήσης ή μέσω email, στις οποίες οι πελάτες μπορούν να εξερευνήσουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα που τους απασχολεί, ή να κάνουν μια γενική ανάλυση σε βάθος του συναισθηματικού τους σεναρίου.

Οι ατομικές συνεδρίες διαρκούν 60’ και το κόστος τους είναι 150€.

Οι πελάτες κατά τη διάρκεια των συνεδριών έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν οποιοδήποτε θέμα θελήσουν, αλλά και να αναλύσουν διεξοδικά το συναισθηματικό τους σενάριο.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Οι ατομικές συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τρεις τρόπους:

  1. Δια ζώσης, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας.
  2. Μέσω βιντεοκλήσης.
  3. Μέσω email, όπου η ανάλυση του συναισθηματικού σεναρίου του πελάτη και οι απαντήσεις στα ερωτήματά του θα είναι γραπτώς.

Στις περιπτώσεις 1 & 2, οι πελάτες μπορούν να καταγράφουν τις συνεδρίες με όποιο τρόπο επιθυμούν.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στα εργαστήριά μας, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν το συναισθηματικό τους σενάριο, να πάρουν απαντήσεις σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα που τους απασχολεί και να συμμετάσχουν σε βιωματικές ασκήσεις, μέσω των οποίων θα κατανοήσουν σε βάθος τον εαυτό τους.

Τα Εργαστήρια πραγματοποιούνται μόνο Σάββατα ή Κυριακές και διαρκούν 8 ώρες.
Το κόστος συμμετοχής είναι 100€ και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 12.
Κατά τη διάρκειά τους απαγορεύεται η καταγραφή τους με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο.

Στα βιωματικά μας εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στην πράξη τη λειτουργία του Αστρικού Ψυχογράμματος και να μάθουν το συναισθηματικό τους σενάριο. Θα πάρουν απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα που τους απασχολεί και τέλος θα συμμετάσχουν σε μια βαθιά αυτογνωσιακή βιωματική εργασία.


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πέραν από τα εργαστήρια και τις ατομικές συνεδρίες, προσφέρουμε και μια σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια, διαφόρων επιπέδων, τόσο για ψυχολόγους / ψυχοθεραπευτές, όσο και για αστρολόγους.

*Δεν πραγματοποιούνται σεμινάρια αυτό το τρίμηνο*

Τα σεμινάριά μας, απευθύνονται τόσο σε Ψυχολόγους & Ψυχοθεραπευτές, όσο και σε Αστρολόγους
και αποτελούνται από 6 κύκλους μαθημάτων, όπου το κάθε μάθημα διαρκεί 8 ώρες (σύνολο 48 ώρες διδασκαλίας).

Κάθε σεμινάριο θα πραγματοποιείται σε 6 συνεχόμενες Κυριακές (6 κύκλοι) και το κόστος συμμετοχής είναι 1500€, ανά συμμετέχοντα.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν κάθε κύκλο ξεχωριστά (6×250€) και μπορούν να σταματήσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων σε οποιονδήποτε κύκλο.

Στο αρχικό στάδιο των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες μαθαίνουν το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο
(ψυχοθεραπευτικό και αστρολογικό), που χρειάζονται για να κατανοήσουν τη μέθοδο του Αστρικού Ψυχογράμματος.

Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του, μέσα από ζωντανά παραδείγματα ανάλυσης συγκεκριμένων αστρολογικών χαρτών, αλλά και να αναλύσουν όλους τους τομείς του συναισθηματικού τους σεναρίου, αλλά και του αστρολογικού τους χάρτη με βάση τη θεωρία του Αστρικού Ψυχογράμματος.

Μετά από την επιτυχημένη παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την τεχνική του Αστρικού Ψυχογράμματος σε δικούς τους πελάτες/αναλυόμενους.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

  • Το σεμινάριο παρακολουθούν μόνο οι συμμετέχοντες και δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται ακροατές.
  • Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να είναι πιστοποιημένοι ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ή αστρολόγοι.
  • O μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 άτομα και ο μέγιστος 30.
  • Το σεμινάριο γίνεται στη μητρική γλώσσα τόσο των συμμετεχόντων όσο και του εκπαιδευτή.
  • Οι συμμετέχοντες μετά την παρακολούθηση των έξι κύκλων παίρνουν επίσημο πιστοποιητικό.
  • Το σεμινάριο απαγορεύεται να κινηματογραφείται ή να ηχογραφείται, διότι αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα επέκτασης σε προσωπικές ιστορίες.
  • Το οποιοδήποτε συμμετέχον μέλος απαγορεύεται να διαδώσει, εκτός σεμιναρίου, τα προσωπικά δεδομένα του οποιουδήποτε άλλου μέλους, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

ΑΡΧΙΚΗ